Despre noi

Sport Club Municipal Timișoara funcționează pe durată nedeterminată, în structura polisportivă, având următoarele secții sportive: baschet, handbal, rugby, sportul pentru toți.
https://scmtimisoara.ro/wp-content/uploads/2022/06/SCM-Timisoara-castiga-Cupa-Romaniei-rugby.jpg

Susținem sportul
din Timișoara

Municipiul Timisoara a susținut în mod constant dezvoltarea sportului de performanță, alocând anual din bugetul local contribuții financiare prin contractele de asociere încheiate cu structuri sportive, cu echipe de jocuri sportive și secții de discipline sportive individuale. Totodată, Municipiul Timișoara are calitatea de membru în asociații sportive reprezentând jocurile sportive de baschet masculin, rugby și handbal masculin, finanțând din bugetul local, prin contribuții financiare cu titlu de cotizații, activitatea sportivă de înaltă performanță.

https://scmtimisoara.ro/wp-content/uploads/2021/11/Gajic-vs-Cluj-deplasare.jpg
Este foarte importantă asigurarea continuităţii proiectelor de dezvoltare a baschetului, a handbalului, a rugbyului, asumate de Municipiul Timișoara cu parteneri din comunitate.

În cadrul politicilor sportive locale, Municipiul Timișoara a promovat cu prioritate ramurile / disciplinele şi probele sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel local, asigurând condițiile organizatorice și financiare pentru dezvoltarea jocurilor sportive, cu mare priză la populație și care au impact pozitiv în comunitate, precum și cele care sunt cuprinse în programul jocurilor olimpice.

Înființarea și funcționarea cluburilor sportive este reglementată prin acte normative. Astfel, Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului prevede necesitatea și modul de implicare a autorității publice locale în dezvoltarea generală a activității sportive, și în special a sportului de performanță, prin prisma interesului public local și național.

Considerăm oportună existența unui club sportiv organizat ca instituție publică, cu personalitate juridică de interes local și de drept public a Municipiului Timișoara, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara. Scopul clubului sportiv îl constituie organizarea și administrarea de activități sportive, cu consecință directă de dezvoltare a sportului de performanță la nivelul municipiului Timișoara, selecția continuă, pregătirea sportivă și participarea sportivilor proprii la competiții interne și internaționale, precum și organizarea de competiţii şi evenimente sportive.

https://scmtimisoara.ro/wp-content/uploads/2022/04/SCM-Timisoara-CSM-Baia-Mare-rugby-Mosese.jpg

Declarații de avere și interese
2021

Director SCM TimișoaraAlina Botezatu

Membru CARadu Țoancă

Alte documente

Organigrama
SCM Timișoara

Statul de funcții SCM Timișoara

Hotărârea Consiliului Local 470/30.10.2015

SCM Timișoara

Sport Club Municipal Timișoara funcționează pe durată nedeterminată, în structura polisportivă, având următoarele secții sportive: baschet, handbal, rugby, sportul pentru toți. Clubul este susținut de Primăria Timișoara și Consiliul Local Timișoara.

Pagini principale