Anunțuri

[ANUNȚ DE INTENȚIE]

PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A SPATIILOR DE CAZARE PENTRU SPORTIVI – SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIȘOARA

Denumirea autorității contractante

SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIȘOARA

CIF 35245313; CIS TM/A1/00002/2016

Aleea Ripensia, nr. 11 Timișoara, județul Timiș

Facebook: Leii din Banat – Baschet SCM OHMA Mozzart Bet Timişoara

E-mail: tmbaschet@gmail.com

IBAN: R047TREZ24A670501200109X.

Obiectul contractului

ÎNCHIRIERE A SPATIILOR DE CAZARE PENTRU SPORTIVI – SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIȘOARA

Prevederi legale aplicabile

Procedura interna proprie, întocmită pentru respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, privind închirierea de clădiri existente care este exceptata de la aplicarea prevederilor legii

Durata contractului

01.01.2023 – 31.05.2023 (5 luni)

Valoarea estimata

95.000,00 lei (TVA inclus)

Obţinerea documentaţiei de atribuire

Descarcare gratuita de pe site-ul Autoritatii Contractante – www.baschet.scmtimisoara.ro

Termenul limită de primire a ofertelor

14.12.2022 – ora 13:00

Adresa la care se transmit ofertele

Aleea Ripensia, nr. 11 Timișoara, județul Timiș

Limba în care se redactează oferta

Limba romana

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor

Data:    16.12.2022

Ora:      11:00

Locul:   Sediul Autoritatii Contractante – Aleea Ripensia, nr. 11 Timișoara, județul Timiș

Criteriu de atribuire

Pretul cel mai scazut

Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă

2 luni

Ataşăm documentele relevante (click pe fiecare pentru deschidere):

Instructiuni pt ofertanti

Caiet de sarcini

Formulare închiriere imobile

SCM Timișoara

Sport Club Municipal Timișoara funcționează pe durată nedeterminată, în structura polisportivă, având următoarele secții sportive: baschet, handbal, rugby, sportul pentru toți. Clubul este susținut de Primăria Timișoara și Consiliul Local Timișoara.

Pagini principale