SCM Timișoara: Declarația de asumare și Planul de integritate

martie 12, 2023
Sport Club Municipal Timișoara a adoptat planul de integritate pentru implementarea STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE pe perioada 2021-2025. Documentul a fost semnat de directorul SCM Timișoara, Alina Botezatu.

De asemenea, clubul nostru a parafat și DECLARAȚIA privind asumarea agendei de integritate organizațională. Prin aceasta:

• Se confirmă că la nivelul Clubului sportiv ”Sport Club Municipal” Timișoara se dispun toate măsurile pentru ca să nu se săvârșească fapte de corupție;
• Se condamnă corupția în toate formele în care se manifestă, precum și conflictul de interese și incompatibilitățile ca fiind fenomene ce afectează obiectivele instituției și încrederea în aceasta;
• Împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;
• Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe care o reprezintă;
• Susține și promovează creșterea gradului de respectare și aplicare a standardelor legale de integritate reflectate în inventarul anexă la Strategia Națională Anticorupție 2021-2025;
• Asigură implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA;
• Autoevaluează anual și informează Coordonatorul implementării Planului De Integritate de la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Timișoara cu privire la gradul de implementare a măsurilor cuprinse în planul de integritate al instituției, precum și referitor la stadiul implementării măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției (enumerate în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025).

Documentele în format PDF pot fi consultate AICI:

SCM Timișoara

Sport Club Municipal Timișoara funcționează pe durată nedeterminată, în structura polisportivă, având următoarele secții sportive: baschet, handbal, rugby, sportul pentru toți. Clubul este susținut de Primăria Timișoara și Consiliul Local Timișoara.

Pagini principale